Biznes i finanse

ADIUVO INVESTMENTS SA (21/2022) Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2021 dotyczącego porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A., Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 roku Emitent zawarł z jedynym obligatariuszem posiadającym obligacje tj. ze spółką zależną Airway Medix S.A. porozumienie zmieniające warunki emisji 40.000 Obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda na mocy, którego termin wykupu tych obligacji został przesunięty z dnia 30 czerwca 2022 roku na dzień 30 sierpnia 2022 roku. W pozostałym zakresie warunki emisji obligacji nie uległy zmianom.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM