Biznes i finanse

NEWAG SA (2/2022) Skorzystanie przez zamawiającego z opcji zamówienia dodatkowych pięciu dwunapędowych zespołów trakcyjnych

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Województwa Zachodniopomorskiego („Zamawiający”) kolejne oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji przewidzianej umową, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2020 („Umowa”).

Przedmiotem opcji jest zwiększenie przedmiotu Umowy o dostawę przez Spółkę na rzecz Zamawiającego pięciu dodatkowych dwunapędowych zespołów trakcyjnych („ZT”).

Łączna wartość opcji wynosi 100.000.000,00 zł netto.

Na skutek skorzystania z prawa opcji wartość Umowy ulega zwiększeniu do kwoty 240.000.000,00 zł netto.

Dostawy ZT stanowiące przedmiot opcji zostaną zrealizowane do dnia 20 grudnia 2022 roku.

Spółka przyjęła oświadczenie o opcji i uznaje je za wiążące dla Stron.

Dotychczas Zamawiający złożył już jedno oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji zamówienia pięciu dodatkowych ZT, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2021, co sprawia, że wraz z omówionym powyżej oświadczeniem, złożonym w dniu dzisiejszym, łącznie Zamawiający zamówił w ramach opcji dziesięć dodatkowych ZT. W związku z powyższym Zamawiający wykorzystał w całości przewidzianą Umową opcję zamówienia do dziesięciu dodatkowych ZT.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM