Biznes i finanse

AGORA SA (3/2022) Rozpoczęcie prac nad strategią Grupy Agora na lata 2023 – 2027

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) informuje, że w dniu 16 lutego 2022 r. podjął decyzję o rozszerzeniu procesu przeglądu opcji strategicznych działalności internetowej Grupy Agora, w tym również procesu integracji dotychczasowego segmentu Prasa z pionem Gazeta.pl w jeden obszar biznesowy Grupy Agora, o którego rozpoczęciu Spółka informowała raportem bieżącym 11/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r., o wszystkie obszary działalności Grupy Agora w ramach prac nad przygotowaniem strategii rozwoju Grupy Agora na lata 2023 – 2027.

Wnioski z przeprowadzonego procesu przeglądu opcji strategicznych działalności internetowej Grupy Agora zostaną wykorzystane w trakcie prac nad strategią rozwoju Grupy Agora na lata 2023 – 2027. Spółka planuje zakończyć prace nad nową perspektywą strategiczną w 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM