Biznes i finanse

BBI DEVELOPMENT SA (10/2022) Zmiana uchwały o emisji obligacji BBD0223 (zmiana progu emisji)

Zarząd BBI Development S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 16 lutego 2022 roku, informuje, że dokonał zmiany uchwały w sprawie emisji nowych obligacji serii BBD0223 (dalej: „Obligacje”) w ten sposób, iż podwyższył próg emisji (w rozumieniu art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach) z liczby 8.000 sztuk obligacji do liczby 11.000 sztuk obligacji. Wszystkie pozostałe warunki emisji Obligacji, w tym maksymalna liczba emitowanych Obligacji, nie uległy zmianie.

Tym samym w ramach emisji Obligacji wyemitowane zostaną Obligacje Serii BBD0223 w liczbie nie mniejszej niż 11.000 (jedenaście tysięcy) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych) i jednocześnie w liczbie nie większej niż 13.500 (trzynaście tysięcy pięćset) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej obligacji nie większej niż 13.500.000,00 zł (trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM