Biznes i finanse

BANK HANDLOWY SA (3/2022) Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2021 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku, Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. przekazuje w załączeniu „Informację o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2021 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.”

Załącznik:

„Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2021 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM