Biznes i finanse

DIGITREE GROUP SA (10/2022) Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych przez Emitenta.

Zarząd spółki Digitree Group S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Rybniku informuje, iż w dniu 17.03.2022 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności Emitenta oraz spółek należących do Grupy Kapitałowej Emitenta.

W ramach procesu przeglądu opcji strategicznych Zarząd Spółki rozpozna różne możliwości rozwoju, a w szczególności możliwości współpracy z potencjalnymi inwestorami. Celem tego procesu jest wybór najkorzystniejszej drogi długoterminowego rozwoju Grupy Kapitałowej, polegającej na maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy. W trakcie przeglądu Emitent będzie kontynuować realizację dotychczasowej strategii, działań i projektów.

Na obecnym etapie przeprowadzania przeglądu różne opcje strategiczne będą rozważane przez Zarząd. Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM