Biznes i finanse

COMP SA (25/2022) Podjęcie przez ZWZ Comp SA uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o wypłacie akcjonariuszom dywidendy zgodnie z wnioskiem Zarządu i rekomendacją Rady Nadzorczej, o których spółka informowała raportami bieżącymi nr 11/2022 z dn. 27 maja 2022 roku i 12/2022 z dn. 27 maja 2022 roku, tj. na poniższych warunkach:

Wysokość dywidendy: 14.345.727,00 PLN (czternaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem i 00/100) ;

Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję – 3,00 zł;

Liczba akcji objętych dywidendą – 4.781.909;

Dzień dywidendy: 31 sierpnia 2022 roku;

Termin wypłaty dywidendy: 14 września 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM