Biznes i finanse

MEDICALGORITHMICS SA (12/2022) Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 marca 2022 r. Spółka otrzymała zgłoszenie od Funduszu Lacuna Vermögen GmbH kandydatury pana Hendrika Kreilingera na członka Rady Nadzorczej.

Do zgłoszenia dołączono życiorys kandydata oraz oświadczenie zawierające m.in. zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej oraz nie figurowaniu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Życiorys kandydat stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powyższa kandydatura będzie rozpatrywana w ramach pkt 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 marca 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM