Polityka i społeczeństwo

Prawo.pl: specustawa znacznie ułatwia zatrudnienie ukraińskiego asystenta w szkole

Specustawa przewiduje, że w roku szkolnym 2021/2022 na stanowisku pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, może być zatrudniona osoba niemająca obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki. Nie stosuje się wymogu znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem – czytamy na łamach Prawo.pl.

Portal jednocześnie przypomina, że zasady zatrudniania asystentów określa Prawo oświatowe, które przyznaje osobom niebędącym obywatelami polskimi i nieznającym języka polskiego albo znającym go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia. Taką osobę zatrudnia się w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły.

Pomocnik nauczyciela nie musi mieć ani wyższego wykształcenia, ani wykształcenia pedagogicznego. Jego zadaniem jest przede wszystkim pomoc w tłumaczeniu, pośredniczenie w kontaktach pomiędzy szkołą a opiekunami szkolnymi dziecka oraz wsparcie w zniwelowaniu problemów wynikających z różnic programowych. Zadaniem asystenta jest też dbanie o integrację społeczności szkolnej.

Więcej: https://www.prawo.pl/oswiata/jak-zatrudnic-asystenta-miedzykulturowego-z-ukrainy,514107.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM