Biznes i finanse

NTT SYSTEM SA (4/2022) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok

Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie (dalej: „Spółka”) podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2022 z dnia 1 lutego 2022 roku.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2021 rok zostanie opublikowany w dniu 29 kwietnia 2022 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM