Biznes i finanse

BORYSZEW SA (36/2022) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hutmen Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 11 lipca 2022 roku podjął decyzję w sprawie połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką w 100% zależną Hutmen Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku w/w spółki zależnej na Spółkę Boryszew S.A.

Emitent przypomina, iż Spółka Przejmowana zakończyła prowadzenie działalności operacyjnej z końcem 2021 roku i tym samym w ocenie Emitenta przeprowadzenie procesu połączenia w ww. trybie będzie z punktu widzenia kosztowego oraz organizacyjnego optymalnym rozwiązaniem formalnego zakończenia funkcjonowania Spółki Przejmowanej oraz uporządkowania posiadanych aktywów.

O kolejnych istotnych etapach procesu połączenia Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM