Biznes i finanse

SKOTAN SA (6/2022) Korekta raportów okresowych za okresy śródroczne 2021 roku oraz uzupełnienie raportów rocznych za rok 2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Skotan S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu decyzji o dokonaniu korekty następujących raportów śródrocznych Spółki:

– rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r. opublikowanego w dniu 3 lutego 2022 r.,

– raportu półrocznego za I półrocze 2021 r. opublikowanego w dniu w dniu 3 lutego 2022 r.,

– raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. opublikowanego w dniu w dniu 3 lutego 2022 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje o podjęciu decyzji o dokonaniu uzupełnień raportów rocznych:

– raportu rocznego za rok 2020 opublikowanego w dniu 22 kwietnia 2021 r.,

– skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 opublikowanego w dniu 22 kwietnia 2021 r.

Korekta i uzupełnienia dotyczą informacji o podmiotach powiązanych Spółki oraz pozycji sprawozdań finansowych i not odnoszących się do podmiotów powiązanych. Dokonane korekty i uzupełnienia nie mają wpływu na wartość głównych pozycji przedmiotowych sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu i charakteru korekty w poszczególnych raportach śródrocznych za rok 2021 Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Skorygowane raporty okresowe za okresy śródroczne roku 2021 zostaną opublikowane przez Spółkę w dniu publikacji niniejszego raportu bieżącego.

Ponadto w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informację w zakresie przedmiotu i charakteru uzupełnień raportów rocznych za rok 2020.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM