Biznes i finanse

LUBAWA SA (3/2022) Szacunkowe wyniki finansowe za 2021 r.

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za 2021 r., tj. za okres 01.01.2021-31.12.2021.

– Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 265,4 mln zł, wobec 237,7 mln zł w 2020 r., co stanowi wzrost o 27,7 mln zł tj. o 11,7%.

– Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 29,4 mln zł, wobec 38,6 mln zł zysku w 2020 r. co stanowi spadek o 9,2 mln zł tj. o 23,8%.

– Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 24,3 mln zł wobec 31,1 mln zł zysku w 2020 r. co stanowi spadek o 6,8 mln zł tj. o 21,9%.

– Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 42,8 mln zł, wobec 41,5 mln zł w 2020 r., co stanowi wzrost o 1,3 mln zł tj. o 3,1%.

– Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła -3,6 mln zł, wobec 4,1 mln zł zysku w 2020 r. co stanowi spadek o 7,7 mln zł.

– Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła -2,5 mln zł wobec 3,5 mln zł zysku w 2020 r. co stanowi spadek o 6,0 mln zł.

Zmniejszenie osiągniętych wyników pomimo wzrostu przychodów jest wynikiem mniej korzystnej struktury zakupów klientów, która miała miejsce w szczególności w sektorze produktów specjalistycznych.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM