Zdrowie i styl życia

Panel ekspercki „Warszawski Uniwersytet Medyczny dla chorób rzadkich”

Podczas panelu eksperckiego „Warszawski Uniwersytet Medyczny dla chorób rzadkich” przybliżono działalność szpitali klinicznych WUM, w których obecnie pod stałą opieką specjalistów pozostaje ponad 20 tysięcy chorych z bardzo szerokim spektrum chorób rzadkich. Szpitale kliniczne WUM, będące ośrodkami o najwyższym stopniu referencyjności, posiadają niepowtarzalne w skali Polski możliwości interdyscyplinarnej, kompleksowej i wysokospecjalistycznej opieki na wszystkich etapach życia pacjenta. Badacze z WUM od wielu lat prowadzą badania naukowe dotyczące patogenezy, innowacyjnej diagnostyki oraz nowatorskich sposobów terapii pacjentów z chorobami rzadkimi. 

W panelu eksperckim wzięli udział:

  • Prof. Zbigniew Gaciong – rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • Prof. Piotr Pruszczyk – prorektor ds. nauki i transferu technologii WUM, przewodniczący Rady Centrum Doskonałości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ds. Chorób Rzadkich i Niezdiagnozowanych,
  • Stanisław Maćkowiak – prezes Federacji Pacjentów Polskich, prezes Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN (KFO),
  • Prof. Anna Kostera-Pruszczyk – kierownik Ośrodka Euro-NMD (referencyjnego Ośrodka Chorób Rzadkich i Nerwowomięśniowych Europejskiej Sieci Ośrodków Referencyjnych), kierownik Katedry i Kliniki Neurologii WUM,
  • Prof. Bożena Werner – kierownik Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej WUM,
  • Prof. Bożena Kociszewska-Najman – kierownik Kliniki Neonatologii i Chorób Rzadkich WUM,
  • Prof. Piotr Milkiewicz – kierownik Ośrodka ERN RARE-LIVER (referencyjnego Ośrodka Chorób Rzadkich Wątroby Europejskiej Sieci Ośrodków Referencyjnych), kierownik Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM,
  • Prof. Rafał Płoski – kierownik Zakładu Genetyki Medycznej WUM,
  • Prof. Grzegorz Basak – kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM.

Moderator: dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia.

Źródło informacji: WUM


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM