Biznes i finanse

PZU SA (6/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 25 marca 2022 roku

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („Spółka”, „PZU SA”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ”), które odbyło się 25 marca 2022 roku, co najmniej 5% liczby głosów na NWZ posiadali następujący akcjonariusze:

Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej – posiadający 295.217.300 głosów, co stanowi 52,90% liczby głosów na NWZ oraz 34,19% ogólnej liczby głosów w Spółce;

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – posiadający 50.030.000 głosów, co stanowi 8,96% liczby głosów na NWZ oraz 5,79% ogólnej liczby głosów w Spółce;

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – posiadający 41.104.000 głosów, co stanowi 7,36% liczby głosów na NWZ oraz 4,76% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM