Biznes i finanse

ZREMB-CHOJNICE SA (10/2022) Podpisanie listu intencyjnego.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 25 marca 2022 roku otrzymał podpisany List Intencyjny z osobą fizyczną („Inwestor”), posiadającą 100% udziałów w spółce kapitałowej działającej w branży konstrukcji stalowych.

Intencją podpisanego Listu Intencyjnego jest:

a. współpraca handlowa polegającej na udzielaniu przez Inwestora i jego spółkę zleceń do realizacji przez

Emitenta,

b. współpraca kapitałowa polegająca na intencji nabycia akcji nowej emisji i tym samym dokapitalizowania ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. na poziomie pozwalającym uzyskać ponad 5 % udział w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

List Intencyjny nie stanowi umowy zobowiązującej, a wyraża jedynie wolę rozpoczęcia negocjacji dotyczących zawarcia umów w zakresie i na warunkach w nim zakreślonych. Strony deklarują, że szczegółowy zakres praw i obowiązków dotyczący ewentualnej współpracy będzie przedmiotem ewentualnych odrębnych umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM