Biznes i finanse

LSI SOFTWARE SA (8/2022) Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2021

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 27 maja 2022 roku, Rada Nadzorcza uchwałą nr 04/RN/2022 po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym sposobu podziału zysku za 2021 rok, o którym Spółka informowała raportem bieżącym z dnia 25 maja 2022, akceptuje wniosek i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM