Biznes i finanse

RAINBOW TOURS SA (5/2022) Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu lutym 2022 roku

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2022 z dnia 11.01.2022 r. „Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki”, informuje, że jednostkowe łączne przychody Spółki ze sprzedaży za miesiąc luty 2022 roku wyniosły 114,8 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:

(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2019 roku (tu: okres normalnego funkcjonowania Spółki w historycznie rekordowym dla Spółki pod względem przychodów roku 2019), w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 90,0 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 27,6%,

(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2021 roku (tu: okres funkcjonowania Spółki w rzeczywistości gospodarczej dotkniętej skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2), w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 23,4 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 390,9%.

Jednostkowe przychody Spółki ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2022 roku wyniosły 230,1 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:

(-) w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku (tj. od 1 stycznia do 28 lutego 2019 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 177,5 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 29,6%,

(-) w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku (tj. od 1 stycznia do 28 lutego 2021 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 40,0 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 475,1%.

Ponadto, Zarząd Emitenta, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours („Grupa Kapitałowa”) informuje, że skonsolidowane łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) za miesiąc luty 2022 roku wyniosły 115,1 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:

(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2019 roku, w którym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 90,2 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 27,6%,

(-) w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2021 roku, w którym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 23,4 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 391,9%.

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2022 roku wyniosły 230,8 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:

(-) w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku (tj. od 1 stycznia do 28 lutego 2019 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 177,8 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 29,8%,

(-) w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku (tj. od 1 stycznia do 28 lutego 2021 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 40,0 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 477,0 %.

Emitent uznał, że informacje objęte niniejszym raportem bieżącym mogą mieć potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i w związku z tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym uzasadniają zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM