Biznes i finanse

BEST SA (13/2022) Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok

Zarząd BEST S.A. („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok („Raporty Roczne”). Raporty Roczne nie zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 31 marca 2022 r. o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2022 z 27 stycznia 2022 r., a w nowym terminie tj. 14 kwietnia 2022 r.

Zmiana terminu publikacji Raportów Rocznych następuje zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM