Biznes i finanse

Przyszłość i wyzwania stojące przed branżą mody i tekstyliów. PARP 7 kwietnia br. zaprezentuje raport z badania

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) to projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w którym realizowane są badania w 4 branżach: budownictwo, motoryzacja i elektromobilność, moda i innowacyjne tekstylia oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Celem BBKL jest dostarczenie wiedzy na temat obecnego i przyszłego zapotrzebowania na kompetencje.

Badanie w branży mody i tekstyliów było przeprowadzane od października 2020 r. do listopada 2021 r. Był to czas pandemii Covid-19, co znacząco wpłynęło na sytuację tego sektora. Ponad połowa pracodawców wskazała, że jej skutki miały negatywny wpływ na ich firmę z uwagi na przerwanie łańcuchów dostaw i spadek odbiorców gotowych produktów. Co ciekawe, aż 20% respondentów zadeklarowało, że sytuacja firmy w tym okresie uległa poprawie. Na podstawie opinii ekspertów można określić, że wśród podmiotów deklarujących polepszenie sytuacji, znajdują się firmy, które działają w pełni krajowo, tworzą odzież niszową (np. specjalistyczną) lub przestawiły się na produkcję środków higienicznych.

Standardy ekologiczne

53% przedstawicieli przedsiębiorstw modowych i tekstylnych jest zdania, że dostosowanie produkcji do odpowiednich standardów ekologicznych jest kluczowym wyzwaniem dla branży w przyszłości. Pokrywa się to z oczekiwaniami konsumentów. Eksperci twierdzą, że świadomość klientów dotycząca ekologii oraz odziaływania produkcji odzieży na środowisko jest coraz większa. Rosnąca popularność nurtu slow-fashion – który polega na rezygnacji z „sieciówkowej” odzieży niskiej jakości, na rzecz ubrań droższych, ale stworzonych z dobrych materiałów i lepiej wykończonych – jest już widoczna na rynku. Wdrażanie zrównoważonych rozwiązań nie wynika jednak wyłącznie z chęci sprostania wymaganiom klientów, ale również z uwarunkowań prawnych, związanych z gospodarką obiegu zamkniętego.

Wyzwania technologiczne

Nowe rozwiązania technologiczne odgrywają coraz ważniejszą rolę w branży mody. Pandemia Covid-19 spopularyzowała zamawianie ubrań online. Problemem jest tutaj fakt, że nie jesteśmy do końca w stanie przewidzieć i wyobrazić sobie, jak dany krój czy kolor będzie pasował do naszej sylwetki. Rozwiązaniem tej niedogodności może być produkt cyfrowy, pozwalający mierzyć ubrania zdalnie i spersonalizować je jeszcze przed etapem produkcji.

„Wyzwanie dotyczące wprowadzenia i rozwoju rozwiązań cyfrowych zostało uznane za istotne przez 35% badanych pracodawców. Na te rozwiązania uwagę zwrócili także eksperci branżowi. Z ich prognoz wynika, że w perspektywie najbliższych 5 lat będziemy mieć do czynienia z coraz szybszym rozwojem technologii, pozwalających na zdalne mierzenie i personalizowanie ubrań – powiedział Dariusz Budrowski, prezes PARP.

Kompetencje przyszłości

Eksperci związani z branżą mody i tekstyliów prognozują, że zatrudnienie pracowników posiadających kompetencje w handlu elektronicznym i prowadzeniu sklepów internetowych, będzie bardzo ważne w horyzoncie najbliższych 3 lat. Jako powód wskazują odchodzenie od sklepów stacjonarnych na rzecz e-commerce. Analitycy prognozują również, że w ciągu najbliższych lat z coraz większym problemem będzie wiązało się znalezienie nowych pracowników odpowiedzialnych za etapy produkcji (m.in. szwaczy, krawców). Średnia wieku na tych stanowiskach jest wysoka, a stosunkowo niewiele młodych osób kształci się w tych zawodach.

Branża tekstyliów obrazuje, że nie tylko kompetencje związane z nowymi technologiami są pożądane na rynku pracy. Potrzebni są też rzemieślnicy, którzy z wysoką starannością będą wykonywali m.in. czynności krawieckie. Badania pokazują, że według 24% pracodawców w ciągu 3 lata nastąpi wzrost znaczenia kompetencji, jaką jest znajomość zasad kroju i szycia różnych elementów odzieży.

Wyniki uzyskane w raporcie wskazują na relatywnie wysokie, na tle innych branż, zapotrzebowanie na pracowników w branży mody i tekstyliów. 20% pracodawców poszukiwało nowych pracowników w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Połowa z nich zadeklarowała, że znalezienie nowych pracowników wiązało się z wystąpieniem jakichś problemów. Najczęściej wskazywanym było małe zainteresowanie ofertą pracy – takiej odpowiedzi udzieliło 59% badanych pracodawców. Innymi, rzadziej wskazywanymi problemami były: warunki zatrudnienia (31%), niski prestiż zawodu (26%), niskie potencjalne zarobki (22%) oraz brak jasnych ścieżek awansu i kariery. Najwięcej pracodawców, w perspektywie kolejnych 3 lat, oczekuje wzrostu zatrudnienia na stanowisku szwaczek oraz krawców.

Ocena warunków pracy w sektorze

Trzy czwarte firm modowych i tekstylnych jest zadowolona z umiejętności i zaangażowania swojej kadry. Tylko 20% pracodawców uznało, że kompetencje pracowników są satysfakcjonujące, jednak w pewnych obszarach wymagają rozwoju. W ciągu najbliższych 3 lat, aż 41% firm zamierza wprowadzić dla swoich pracowników kursy i szkolenia. Pracodawcy preferują formy rozwoju, które odbywają się w miejscu pracy.

Większość, bo 90% badanych pracowników, zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w branży, wyraziła zadowolenie z wykonywania swojej pracy. Respondenci z pozytywnych aspektów najczęściej wskazywali dobre relacje z innymi pracownikami i przełożonymi (94% wskazań) oraz korzystne warunki pracy (93% wskazań). Najniższa ocena dotyczyła możliwości awansu (78% wskazań). Warto zaznaczyć, że ponad połowa badanych pracowników uważa, że otrzymują zbyt dużo obowiązków do wykonania w danym czasie.

Szczegółowe wnioski z raportu zostaną zaprezentowane 7 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 podczas spotkania online „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – Moda i innowacyjne tekstylia”.

Więcej informacji o spotkaniu znajduje się na stronie.

Źródło informacji: PARP

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM