Biznes i finanse

Nabors inwestuje w GA Drilling, innowatora technologii ultragłębokich wierceń geotermalnych

HAMILTON, Bermudy i BRATYSŁAWA, Słowacja, 30 marca 2022 r. /PRNewswire/ — Spółka Nabors Industries Ltd. („Nabors” lub „Spółka”) (NYSE: NBR) uzupełnia swoje portfolio w zakresie ekologicznych źródeł energii o inwestycję wartości 8 mln USD w GA Drilling, a.s. („GA Drilling”). Dzięki temu strategicznemu posunięciu firma Nabors rozszerza swoje działania o technologie głębokiego wiercenia wykorzystujące supergorące zbiorniki wodne położone bardzo głęboko w skałach.

Spółka GA Drilling, specjalizująca się w technologiach geotermalnych z siedzibą w Bratysławie na Słowacji, jest pionierem w dziedzinie wierceń plazmowych. Porozumienie przyczynia się do połączenia innowacyjnego, bezdotykowego narzędzia wiertniczego PLASMABIT® z wiodącymi w branży zautomatyzowanymi i niskoemisyjnymi działaniami wiertniczymi firmy Nabors. Celem współpracy jest przyspieszenie komercjalizacji w terenie i wyeliminowanie tradycyjnych barier ekonomicznych w projektach wiercenia ultragłębokiego, aby rozszerzyć międzynarodowy dostęp do energii geotermalnej. Umowa ta stanowi uzupełnienie przedseryjnej rundy inwestycyjnej niedawno zakończonych przez GA Drilling. Łączna wartość nowych inwestycji przekracza 20 mln USD.

Nabors konsekwentnie realizuje swoją strategię transformacji energetycznej ukierunkowaną na rynki energii o wysokim potencjale wzrostu i niższej emisji dwutlenku węgla. Dzięki inwestycjom w różnorodne przedsięwzięcia związane z czystą energią Spółka rozpoczęła tworzenie szeregu ekosystemów technologii komplementarnych, które mogą korzystać z synergii z istniejącymi działaniami i kompetencjami Nabors.

GA Drilling uzupełnia geotermalny ekosystem Nabors, który obejmuje trzy inne wcześniejsze inwestycje typu venture w spółki z branży geotermalnej. Technologie te zostały celowo zebrane w taki sposób, aby energia geotermalna stała się szeroko dostępna w różnych regionach geograficznych, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów za jednostkę wytworzonej energii do poziomu kosztów pozostałych źródeł energii.

Realizacja celów obniżenia emisyjności

Energia geotermalna jest zaliczana do jednych z niewielu niezawodnych czystych odnawialnych źródeł energii obciążenia podstawowego. Ze względu jednak na ograniczone rozmieszczenie geograficzne wysokotemperaturowych gradientów i wysokie koszty wierceń jej pełny potencjał pozostaje w dużej mierze niewykorzystany. PLASMABIT® został opracowany w celu umożliwienia ultragłębokich odwiertów w twardych formacjach skalnych o wysokich temperaturach przy kosztach porównywalnych z niekonwencjonalnymi odwiertami poziomymi. Wykorzystując łuk elektryczny z chemicznie wspomaganym impulsem plazmowym, to sprawdzone w warunkach laboratoryjnych wiertło ma na celu przenikanie skał krystalicznych z dużą szybkością na głębokościach przekraczających 10 km (6,2 mil). Czysta energia elektryczna jest wytwarzana poprzez produkcję wody podgrzanej w skorupie ziemskiej i przekształcanie jej w energię na powierzchni. Bazując na wspólnym ekosystemie technologicznym i infrastrukturze oraz możliwości dostępu do geotermii prawie w każdym miejscu na świecie, rozwiązanie to powinno przyspieszyć i rozszerzyć dostępność opcji paliw bezemisyjnych służących wytwarzaniu energii.

Komentarze kierownictwa

Anthony G. Petrello, prezes, dyrektor generalny i przewodniczący firmy Nabors, powiedział:

„Nadszedł czas, aby zainwestować w innowacyjne i odważne rozwiązania geotermalne, które mają potencjał uwolnienia terawatów niezawodnej czystej energii odnawialnej na prawdziwie ogólnoświatową skalę. Biorąc pod uwagę spodziewany gwałtowny wzrost globalnego zużycia energii w ciągu najbliższych dziesięcioleci, świat będzie wymagał jeszcze wyraźniejszego wzrostu podaży zrównoważonej energii. Jestem przekonany, że energia geotermalna będzie kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do koniecznego wzrostu produkcji czystej energii. Wykorzystując nasze bezkonkurencyjne portfolio technologii wiercenia, automatyzacji i digitalizacji, Nabors zamierza stać się kluczowym podmiotem w nadchodzącym rozwoju energii geotermalnej. Cieszymy się, że będziemy mogli wykorzystać Centrum Doskonałości GA Drilling i połączyć ich technologie z naszym ekosystemem”.

Igor Kočiš, założyciel i dyrektor generalny GA Drilling, podkreślił:

„Z wielką satysfakcją witamy firmę Nabors nie tylko jako inwestora, ale również jako partnera strategicznego. Zawarta umowa pozwoli nam na przyspieszenie końcowych etapów rozwoju PLASMABIT® i wykorzystanie synergii w celu zintegrowania tego rewolucyjnego narzędzia z systemami urządzeń wiertniczych. Nabors wprowadzi na rynek amerykański europejskie możliwości w zakresie zaawansowanych technologii. Wspólnie będziemy dążyć do zaspokojenia nieuchronnego zapotrzebowania na dynamiczną dywersyfikację światowej energetyki. Dzięki tej współpracy poczyniliśmy kolejny znaczący krok w kierunku realizacji naszej obietnicy >>Energia geotermalna w każdym miejscu na świecie<<”.

Nabors Industries

Spółka Nabors Industries (NYSE: NBR) jest czołowym dostawcą zaawansowanych technologii dla przemysłu energetycznego. Prowadząc działalność w ponad 15 krajach, stworzyła międzynarodową sieć pracowników, technologii i sprzętu, aby wdrażać rozwiązania, które zapewniają bezpieczną, wydajną i odpowiedzialną produkcję energii. Wykorzystując swoje podstawowe kompetencje, szczególnie w zakresie wierceń, inżynierii, automatyzacji, nauki o danych i produkcji, Nabors dąży do wprowadzania innowacji w energetyce przyszłości i umożliwienia niższej emisji dwutlenku węgla. Więcej informacji o firmie Nabors i jej przywództwa w zakresie technologii energetycznych: www.nabors.com.

GA Drilling

Spółka GA Drilling, ze swoją opatentowaną technologią PLASMABIT®, oferuje rozwiązanie w postaci miejscowego niezależnego źródła energii elektrycznej, ogrzewania, czystej wody i produkcji żywności w niestabilnym świecie. Firma będzie dostarczać skalowalne, modułowe rozwiązania do produkcji energii o zerowej emisji dwutlenku węgla. Energia geotermalna jest jedynym odnawialnym źródłem czystej energii obciążenia podstawowego dostępnej przez całą dobę 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Działa niezależnie od warunków pogodowych czy cyklu dzień-noc. PLASMABIT® umożliwia znaczne skrócenie czasu pracy i obniżenie kosztów oraz szybsze, głębsze i tańsze wiercenie w każdym materiale, również w twardej skale i stali. Technologia jest wynikiem wieloletnich prac badawczo-rozwojowych potwierdzonych 23 zarejestrowanymi patentami realizowanych przez pełnoetatowy zespół ponad 50 inżynierów i badaczy przy wsparciu funduszy przemysłowych, inwestorów, około 20 grantów badawczych UE oraz strategicznych partnerstw w zakresie rozwoju technologii z liderami branży wiertniczej z Europy, USA i Azji: www.gadrilling.com.

Źródło: Nabors Industries Ltd.

KONTAKT:

Kontakt dla mediów

Brian Brooks

tel. +1 281-775-4370

e-mail: brian.brooks@nabors.com

Igor Kočiš

Dyrektor generalny, GA Drilling

tel. +421 2 2092 0100

e-mail: igor@gadrilling.com

Kontakt dla inwestorów

William C. Conroy

tel. +1 281-775-2423

e-mail: william.conroy@nabors.com

Kara Peak

tel. +1 281-775-4954

e-mail: kara.peak@nabors.com

Źródło informacji: PR Newswire

 


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM