Polityka i społeczeństwo

Polska zorganizuje we wrześniu 2023 r. największe europejskie zawody branżowe dla młodych fachowców

8. edycja EuroSkills, która pierwotnie miała odbyć się we wrześniu 2023 r. w Sankt Petersburgu w Rosji, decyzją Stowarzyszenia WorldSkills Europe, które wykluczyło Rosję z uczestnictwa w programie WorldSkills, została przeniesiona do Polski. O możliwość zorganizowania u siebie branżowej Olimpiady konkurowały Polska, Niemcy i Luksemburg. Stowarzyszenie WorldSkills Europe, po wewnętrznych negocjacjach i przejściu skomplikowanych procedur, ostatecznie wybrało polską ofertę.

„Marzenie o organizacji EuroSkills w Polsce było wpisane w DNA naszego stowarzyszenia od początku jego istnienia, ubiegaliśmy się o organizację konkursu w 2027 r. Czeka nas wiele wyzwań, ale wierzymy, że pomimo tak krótkiego czasu, jaki mamy na zorganizowanie zawodów, przy wsparciu partnerów strukturalnych, komercyjnych i edukacyjnych, jesteśmy w stanie te wyzwania udźwignąć” – podkreśla dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Oficjalny Delegat WorldSkills Poland.

Wyzwania to m.in. zorganizowanie miejsca pod dachem o powierzchni min. 50 tys. m2 na rozegranie zawodów, przygotowanie się na przyjazd ok. 2 tys. osób – zawodników, ekspertów i obsługi technicznej, a także na przybycie 100 tys. widzów, którzy przez trzy dni będą chcieli obejrzeć rywalizację na miejscu.

W zawodach EuroSkills startuje ok. 600 zawodników w wieku 18-25 lat, funkcjonujących już na rynku pracy, ale też uczących się lub studiujących, zwłaszcza na kierunkach politechnicznych. W zawodach EuroSkills rozgrywanych jest 50 dyscyplin: od tradycyjnych jak gotowanie, florystyka, fryzjerstwo, spawanie, dekarstwo, po dyscypliny bardzo nowoczesne jak przemysł 4.0, cyberbezpieczeństwo, chmura obliczeniowa, robotyka mobilna, obsługa ciężkich maszyn czy obsługa techniczna sprzętu lotniczego.

„W poszczególnych państwach odbywają się eliminacje, które mają na celu wyłonienie krajowej reprezentacji. Każdy zawodnik jest otoczony profesjonalną opieką ze strony fachowców, pracodawców, przedstawicieli firm, izb gospodarczych, uczelni, politechnik, z którymi Fundacja ma podpisane porozumienie. Zawodników wspieramy też od strony przygotowania mentalnego i kondycji fizycznej” – zaznacza Izabela Laskowska, dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego i Sportu FRSE, Delegat Techniczny WorldSkills Poland.

W opinii dr Pawła Poszytka korzyści z organizacji zawodów EuroSkills są nie do przecenienia dla gospodarki.

„Wszędzie, we wszystkich strategiach rozwoju państw mówi się o tym, że, aby gospodarka była innowacyjna, napędzała rozwój, musi ściśle współpracować z sektorem edukacyjnym, bo przecież tutaj kształtują się przyszłe kadry. W trakcie zawodów widzimy te wszystkie relacje między interesariuszami, czyli podmiotami, które tu wspólnie działają na rzecz tego, aby dana gospodarka stała się rzeczywiście efektywna i nowoczesna” – podkreśla Paweł Poszytek.

Organizatorem i koordynatorem zawodów międzynarodowych jest działająca od ponad 70 lat organizacja WorldSkills International, która zrzesza 85 państw – w tym 30 krajów europejskich. Konkurs EuroSkills (mistrzostwa Europy) odbywa się naprzemiennie co dwa lata z WorldSkills (mistrzostwa świata). Najbliższe WorldSkills odbędą się w październiku 2022 r. w Szanghaju (Chiny).

Rywalizacja polega na wykonaniu przez zawodników określonych zadań w wymaganym czasie. Izabela Laskowska wskazuje, że oceniana jest nie tylko precyzja wykonanej pracy, ale liczy się też kreatywność, innowacyjność w podejściu do wykonywanego zadania.

„Ważne są nie tylko te twarde umiejętności, ale też kompetencje miękkie: umiejętność pracy pod wpływem stresu i presji czasu, właściwe zaplanowanie wykonania zadań, rozsądne rozłożenie sił” – wyjaśnia Izabela Laskowska.

Zawodnicy startujący w WorldSkills i EuroSkills nie tylko walczą o medale i wyróżnienia, ale odnoszą też korzyści wynikające z zetknięcia się z biznesem, z najlepszymi fachowcami z branży, w której chcą funkcjonować, czy stawiają pierwsze kroki. Start w zawodach oznacza zapoznanie się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w danej branży, z nowoczesnymi technologiami, jak również poznanie nowych przyjaciół z innych krajów.

„To ważne, żeby młodzi fachowcy mogli się sprawdzić, ale też ważne jest to, że jak zdobędą medal albo jakiś laur, stają się bardzo atrakcyjni na rynku pracy. To naprawdę wielka szansa dla młodych ludzi” – mówi Paweł Poszytek.

Drużyna WorldSkills Poland zadebiutowała w 2018 r. w Budapeszcie na zawodach EuroSkills, skąd wróciła z medalem doskonałości w gotowaniu. W 2019 r., na WorldSkills w Kazaniu, zdobyła w gotowaniu srebrny medal. W 2021 r. na EuroSkills w Grazie polscy zawodnicy sięgnęli po trzy brązowe medale we florystyce, gotowaniu i spawaniu. Drużyna obecnie przygotowuje się do startu na WorldSkills w Szanghaju, 12-17 października 2022 r.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM