Biznes i finanse

BEST SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody z działalności operacyjnej 101 928,00 102 871,00 22 267,00 22 992,00
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem -67 971,00 -56 386,00 -14 849,00 -12 602,00
Zysk / (strata) netto -67 642,00 -57 893,00 -14 777,00 -12 939,00
Całkowite dochody -67 526,00 -57 959,00 -14 752,00 -12 954,00
Liczba akcji (w tys szt) – podstawowa 23 015,00 23 015,00 23 015,00 23 015,00
Liczba akcji (w tys szt) – rozwodniona 23 197,00 23 138,00 23 197,00 23 138,00
Zysk / (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) -2,94 -2,52 -0,64 -0,56
Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) -2,92 -2,50 -0,64 -0,56
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 543,00 81 350,00 1 211,00 18 182,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 126 734,00 154 127,00 27 686,00 34 448,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -132 063,00 -243 029,00 -28 850,00 -54 318,00
Przepływy pieniężne netto razem 214,00 -7 552,00 47,00 -1 688,00
Stan na dzień (odpowiednio 31.12.2021 oraz 31.12.2020)
Aktywa 365 163,00 543 329,00 79 394,00 117 736,00
Zobowiązania 280 520,00 381 561,00 60 991,00 82 682,00
Kapitał własny 84 643,00 161 768,00 18 403,00 35 054,00
Kapitał akcyjny 23 127,00 23 127,00 5 028,00 5 011,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM