Biznes i finanse

Centrum innowacji Programu Erasmus+ w Krakowie wypromuje liderów gospodarki 5.0

Zatwierdzony przez Komisję Europejską Budżet programu Erasmus+ wynosi 1 mld zł rocznie. W jego ramach Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zrealizowała ponad 500 projektów o łącznej wartości 23 mln EUR. Krakowskie centrum innowacji będzie promować korzystanie z oferty Programu Erasmus+ w województwach małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

„Będziemy inspirować pomysły i pokazywać, co można zrobić za pomocą grantów Erasmusa na rzecz wyposażania młodych ludzi na rynku pracy w kompetencje, które zasilą nowoczesną gospodarkę 5.0” – powiedział dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności podczas podpisania trójstronnej umowy pomiędzy FRSE, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i województwem małopolskim.

INNHub Erasmus + będzie integrował potencjał 24 krakowskich uczelni wyższych, 337 szkół, 20 ośrodków kształcenia zawodowego, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz samorządu na rzecz budowania nowoczesnego systemu kształcenia i rozwijania kompetencji zawodowych.

„Z perspektywy uczelni program znacząco zwiększa atrakcyjność naszej oferty dydaktycznej. Dzięki tym środkom uczelnia może wysyłać studentów za granicę, a doskonale wiemy, że półroczny pobyt na świetnym uniwersytecie albo w świetnej firmie to bezcenne doświadczenie, które procentuje w karierze zawodowej” – zaznaczył prof. dr hab. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Rektor UE wskazał również na szczególnie istotną dla uczelni ekonomicznej kwestię współpracy z biznesem w zakresie badań i kształcenia oraz uruchamianie wspólnych, technologicznie zaawansowanych projektów rozwojowych.

„Kierunki biznesowe są bardzo kosztowne, dlatego że oczekiwania biznesu są wysokie. Dodatkowe środki umożliwiają inicjowanie drogich studiów, a to buduje naszą pozycję na rynku edukacyjnym i dostarcza lepszych absolwentów” – stwierdził.

Prof. Mazur podał przykład globalnej korporacji energetycznej, która zleciła krakowskiej uczelni opracowanie i wdrożenie planu wykształcenia w ciągu trzech lat stu menedżerów transformacji energetycznej, którzy pracowaliby w różnych miejscach na świecie.

„Zbudowaliśmy program, zobaczyliśmy, ile to kosztuje, złapaliśmy się za głowę i zapytaliśmy kolegów z Erasmusa – czy wyłożycie na przeprowadzenie tego programu kilka mln złotych? I to jest istota tej współpracy” – podkreślił rektor UE w Krakowie.

O wyborze Krakowa na siedzibę drugiego hubu, po hubie Erasmus+ na lubelskim KUL-u, zadecydowała specyfika stolicy Małopolski promującej kulturę innowacji, kreatywności, współdziałania i integrowania zasobów rozwojowych nauki, biznesu, sztuki, organizacji społecznych oraz władz publicznych.

„W strategii województwa do 2030 r. podstawą budowania konkurencyjności jest innowacyjność. INNHub to cenna inicjatywa w strategiczne cele Małopolski, wzmocnienie projektów proinnowacyjnych i prorozwojowych” – podkreślił Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego.

Krakowski INNHub będzie skupiać się na promocji szczególnie innowacyjnych projektów, łączących rozwijanie gotowości do stosowania technologii cyfrowych, odporności cyfrowej i potencjału cyfrowego z zaangażowaniem obywatelskim.

„Skupiamy się na kuźni talentów – czyli tworzeniu takiego miejsca, gdzie liderzy innowacji z różnych branż: przedstawiciele uczelni, szkół, szkól zawodowych, a także sektora biznesu, będą mogli się spotykać. Chcemy, żeby oni się sieciowali, poznawali z partnerami zagranicznymi, współpracowali przy projektach na rzecz innowacji nie tylko w Małopolsce, ale w Europie” – zaznaczył Bartosz Stawiarz, dyrektor biura Erasmus+ INNHub ds. współpracy z regionami.

Następną inicjatywą będzie otwarcie w 2023 r. hubu w Katowicach, gdzie wsparcie finansowe otrzymają przede wszystkim projekty proekologiczne. Katowice za dwa lata będą europejską stolicą nauki, a już teraz w stolicy Śląska odbywają się różnego rodzaju festiwale o charakterze i randze europejskiej.

„Powstaje siatka miejsc, za pomocą których chcemy przybliżać ofertę Erasmusową: młodzież – Lublin, innowacyjna gospodarka – Kraków, ekologia i nauka – Katowice, no a potem, mam nadzieję, również Pomorze i inne miejsca w Polsce” – podsumował dr Paweł Poszytek.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM