Biznes i finanse

INTERSPORT POLSKA SA (9/2022) Przychody za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”, „INTERSPORT”) informuje, że według wstępnych szacunków w IV kwartale roku obrotowego 2021/2022 tj. od 1 stycznia do 31 marca 2022 r., łączne przychody netto ze sprzedaży Spółki wyniosły 61 893 tys. zł i były wyższe o 80,5% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 34 293 tys. zł).

Na łączne przychody ze sprzedaży wypracowane przez Spółkę w IV kwartale roku obrotowego 2021/2022 pozytywnie wpłynęła zmiana strategii Spółki w zakresie polityki handlowej, działania dotyczące optymalizacji doboru oferty i dostawców oraz zmiana ekspozycji kluczowych kategorii produktowych. Sklepy Spółki funkcjonowały przez cały kwartał (w styczniu oraz częściowo w marcu 2021 r. sklepy zlokalizowane w centrach handlowych były zamknięte ze względu na Covid-19) . Zdecydowanie głównym czynnikiem sukcesu jest konsekwentna poprawa marży do poziomu 45,2% (wzrost 4,6 p.p. w odniesieniu do IV kwartału roku obrotowego 2020/2021) w obu kanałach sprzedaży.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. Spółka wypracowała rok do roku:

a) w ujęciu LFL tj. na bazie porównywalnych sklepów obrót 38 809 tys. zł, marża 18 191 tys. zł, dynamika do analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego (było: obrót 16 009 tys. zł, marża 6 873 tys. zł), obrót wzrósł o 142,4%, marża wzrosła o 163,9%.

b) sprzedaż realizowaną za pośrednictwem kanału internetowego („e-commerce”). Obrót 7 248 tys. zł, marża

2 672 tys. zł, dynamika do analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego (było: obrót 5 583 tys. zł, marża 1 902 tys. zł ), obrót wzrósł o 29,8%, masa marży wzrosła o 40,%.

Narastająco w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 231 777 tys. zł, czyli o 48,3% wyższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 156 321 tys. zł).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM