Biznes i finanse

SYNEKTIK SA (25/2022) Informacja o zawarciu istotnej umowy na system robotyczny da Vinci

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 16/2022 z 13 kwietnia 2022 r. dotyczącego wyboru oferty złożonej przez spółkę zależną: Synektik Czech Republic s.r.o. z siedzibą w Pradze w Czechach na system robotyczny da Vinci, Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka powzięła informację o podpisaniu umów pomiędzy Synektik Czech Republic s.r.o. a Krajská nemocnice Liberec, a.s., z siedzibą: Husova 357/10, 460 01 Liberec I – Staré Město (Szpital).

Umowy dotyczą dostawy systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej da Vinci do Szpitala, instalacji systemu i szkolenia personelu wraz z opieką serwisową w ramach dwuletniej gwarancji, a także pogwarancyjną opiekę serwisową na okres 8 lat oraz dostawę instrumentów i akcesoriów zużywalnych na okres 5 lat. Łączna wartość umów wynosi netto 5 676 120,00 EUR. Umowy zostały zawarte w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego zgodnie z czeskim prawem zamówień publicznych.

Realizacja dostawy systemu da Vinci nastąpi w terminie do 6 tygodni od daty otrzymania wniosku o rozpoczęcie realizacji. Okres gwarancji na dostawę systemu wynosi 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umów nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podpisanie przedmiotowych umów zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż ich łączna wartość netto wynosi 16,7 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z umowy dot. dostawy systemu da Vinci wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2022, trwającym od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM