Biznes i finanse

POLENERGIA SA (16/2022) ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STANU POSIADANIA

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2022 r. do Spółki wpłynęło: i) zawiadomienie akcjonariusza Mansa Investments sp. z o.o. („Mansa”), złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 i art. 69 ust. 2 pkt. 1 (a) Ustawy o Ofercie; oraz ii) zawiadomienie akcjonariusza BIF IV Europe Holdings Limited („BIF”) złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt. 1 (a) Ustawy o Ofercie, o nabyciu akcji w Spółce w wyniku rozliczenia oferty publicznej akcji w Spółce, oraz zapisania akcji w Spółce na rachunkach papierów wartościowych, odpowiednio Mansa oraz BIF.

Zgodnie z zawiadomieniem, Mansa, po zapisaniu akcji w Spółce na rachunku papierów wartościowych Mansa, posiada 28.617.254 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 2 PLN każda, uprawniających łącznie do 28.617.254 głosów i reprezentujących 42,84% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z zawiadomieniem, BIF, po zapisaniu akcji w Spółce na rachunku papierów wartościowych BIF, posiada 21.317.706 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 2 PLN każda, uprawniających łącznie do 21.317.706 głosów i reprezentujących 31,91% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów w Spółce.

Treść zawiadomień, o których mowa powyżej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM