Biznes i finanse

ZUE SA (12/2022) Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE), informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2022 r. Spółka powzięła informację o złożeniu przez konsorcjum w składzie:

1) ZUE,

2) Mota-Engil Central Europe S.A. z siedzibą w Krakowie (Lider)

(dalej: Konsorcjum),

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym dotyczącym zamówienia pn.: „Budowa Zakładu Techniki MPK-Łódź”.

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź sp. z o.o.

Wartość netto złożonej przez Konsorcjum oferty: 148,8 mln zł, z czego ok. 30% przypada na ZUE.

Wartość brutto złożonej przez Konsorcjum oferty: 183 mln zł.

Termin realizacji zadania: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

Kryteria ofert:

a) cena – waga: 90%

b) okres gwarancji i rękojmi – waga: 10%.

Budżet Zamawiającego na przedmiotowe zadanie wynosi 103,8 mln zł brutto. O kolejnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM