Nauka i technologie

Częstochowa: Dla szczególnie uzdolnionych

Podobnie jak w roku ubiegłym nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
– dla uczniów szkół podstawowych (od poziomu IV do VIII) i ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół artystycznych, szkół branżowych I i II stopnia oraz szkół technicznych,
oraz
– dla uczniów szkół technicznych i branżowych.

Podobnie jak w poprzedniej edycji różny będzie poziomu wymagań w kwestii osiągnięć kandydatów do obu wyróżnień, głównie dotyczy średniej ocen, a warunkiem rozpatrywania zgłoszeń do obu nagród jest wymóg legitymowania się kandydata tytułem finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych szczebla co najmniej wojewódzkiego organizowanych przez Kuratorium Oświaty i/lub znajdujących się w wykazie olimpiad i konkursów przedmiotowych i zawodowych (zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki).

Szczegóły (wymagania, wnioski i regulaminy) znajdują się jako załącznik do artykułu na stronie edukacyjnej – Niezbędne dokumenty.

Prosimy również o zwrócenie uwagi na dołączone do wniosków klauzule RODO i oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zarówno osób zgłaszających kandydatów, jak i samych kandydatów, a w przypadku kandydatów niepełnoletnich – ich rodziców lub opiekunów prawnych. Ich podpisanie przez ww. jest niezbędne dla formalnego zakwalifikowania wniosków do oceny przez Komisję.

Wnioski, w przypadku szkół publicznych, należy wysyłać w wersji elektronicznej na adresy: info@czestochowa.um.gov.pl i sweglewski@czestochowa.um.gov.pl oraz – w wersji papierowej – złożyć w urnie przed portiernią UM przy ul. Ślaskiej 11/13.

Szkoły niepubliczne, rodzice oraz inne uprawnione podmioty składają wnioski w wersji papierowej w Kancelarii UM przy ul. Śląskiej 11/13 a ich skany przesyłają na adres: sweglewski@czestochowa.um.gov.pl.

Lista laureatów obu nagród zostanie upubliczniona w ostatniej dekadzie maja, a wręczenie nagród przewidujemy na koniec maja lub początek czerwca.

 


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM