Nauka i technologie

Wydobycie i zanieczyszczenie plastikiem Karpat: Przerażająca prawda

Naukowcy z Instytutu Ochrony Przyrody PAN opracowali mapę, która ukazuje ilość plastikowych odpadów wzdłuż wszystkich rzek i potoków Ekoregionu Karpat. Wyniki tych badań będą pomocne w wyborze miejsc do przeprowadzenia oczyszczania rzek i instalacji infrastruktury do usuwania plastiku.

Dr Maciej Liro z Instytutu Ochrony Przyrody PAN wraz ze swoim zespołem przeprowadzili analizę zanieczyszczenia karpackich wód górskich makroplastikiem i stworzyli mapę, która odzwierciedla to zjawisko.

Odkrycie, że więcej plastiku zatrzymywanego jest w miejscach z gęstą roślinnością drzewiastą względem rzek, pozwoli naukowcom skutecznie wskazać miejsca, w których można go usuwać. Wiemy, że plastik wyrzucany do rzek i potoków gromadzi się przez lata, tworząc osady i wypełniając wody, dlatego jest on tak szkodliwy dla środowiska. Będąc świadomym tego problemu, możemy wspólnie zaradzić temu zagrożeniu.

Mapa obejmująca 175 tysięcy kilometrów wzdłuż wszystkich cieków wodnych została opracowana przez zespół badawczy składający się z geografów fizycznych, geografów społeczno-ekonomicznych, inżyniera hydrotechnika i geologa.

Karpaty to jeden z najbardziej malowniczych regionów naszego kraju, który od wielu lat jest celem turystycznym. Niestety, wraz z rosnącą popularnością turystyki i rozwojem gospodarczym, wzrasta też zanieczyszczenie plastikiem. Zespół naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego stworzył mapę, która pokazuje, jak wygląda sytuacja w poszczególnych regionach Karpat. Wyniki tego badania są zatrważające – w niektórych miejscach aż 80% górskich ścieżek jest zanieczyszczone plastikiem. Mapa ta stanowi pierwszy krok w rozwiązywaniu problemu zanieczyszczenia środowiska. Zespół naukowców zamierza teraz skupić się na poszukiwaniu metod pozwalających na usunięcie plastiku z Karpat.

Karpaty są nie tylko wspaniałym, naturalnym krajobrazem, ale także ważną częścią naszej kultury i historii. Niestety, zanieczyszczenie plastikiem stanowi coraz większe zagrożenie dla tego regionu. Uniwersytet Jagielloński wykonał mapę, ukazującą skalę problemu. Te wyniki są bardzo niepokojące – w niektórych obszarach aż 80% ścieżek górskich jest zanieczyszczonych plastikiem. Mapa ta stanowi ważny krok do zidentyfikowania obszarów najbardziej narażonych na zanieczyszczenie. Następnym krokiem będzie poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą usunąć plastik z Karpat.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM