Biznes i finanse

PEPEES SA (12/2022) Akcjonariusze wykonujący powyżej 5% głosów na ZWZ 14 kwietnia 2022 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2022 roku („ZWZ”), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ:

Michał Skotnicki: 21.443.105 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 21.443.105 głosów na ZWZ, które stanowiły 38,93% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 22,57 %.

Maksymilian Skotnicki: 20.703.282 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 20.703.282 głosy na ZWZ, które stanowiły 37,59% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 21,79 %.

Epsilon Fiz AN: 27.759.032 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 6.356.799 głosów na ZWZ, które stanowiły 11,54% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 6,69%

Hubert Malinowski: 4.566.793 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 4.566.793 głosów na ZWZ, które stanowiły 8,29% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 4,81%

W dniu odbycia ZWZ całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosiła 95.000.000 głosów. W ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 55.075.811 głosów, tj. 57,97% ogólnej liczby głosów w dniu odbycia ZWZ.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM