Biznes i finanse

RONSON DEVELOPMENT SE (24/2022) Wyrażenie zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym

Zarząd Ronson Development SE („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) podjętą na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dniem 28 kwietnia 2022 r.

Emitent planuje niezwłoczne złożenie wniosku o wykluczenie akcji Emitenta z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z wycofaniem akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, z dniem 28 kwietnia 2022 r. Emitent zaprzestanie publikacji raportów okresowych, jednakże Emitent zaznacza, iż w dalszym ciągu będzie wypełniał obowiązki informacyjne związane z notowaniem jego obligacji w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM