Biznes i finanse

SKYLINE INVESTMENT SA (6/2022) Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Skyline Investment S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer nr 1/2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku, informującego o datach przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2022 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok zawierających sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 rok, których publikacja miała pierwotnie nastąpić 21 kwietnia 2022 roku.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok zawierający jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 rok zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia 2022 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku, wskazane raportem bieżącym nr 1/2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku nie ulegają zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM