Biznes i finanse

CAPTOR THERAPEUTICS SA (29/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Captor Therapeutics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 14 lipca 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Captor Therapeutics S.A. („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) zwołane na dzień 30 czerwca 2022 roku, obradujące po przerwie w obradach w dniu 14 lipca 2022 roku oraz treść projektów uchwał nr 20 i 26, które nie zostały podjęte przez ZWZ.

Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna szczegółowa:

§19 ust. 1 pkt. 6, 7 i 9 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM