Biznes i finanse

3R GAMES SA (9/2022) Przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok

Zarząd spółki 3R Games S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. informuje, iż termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2021, planowany pierwotnie na dzień 27 kwietnia 2022 r., zostaje przesunięty na dzień 29 kwietnia 2022 r. Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku, nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM