Biznes i finanse

ERBUD SA (14/2022) Podpisanie Aneksu nr 6 do znaczącej Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa nr 38/035/20/Z/UX z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 20 kwietnia 2022r. Erbud S.A. ( Emitent) wraz ze Spółką z Grupy – ONDE S.A. otrzymał podpisany za wszystkie strony Aneks nr 6 do Umowy Wieloproduktowej z mBankiem z siedzibą w Warszawie. Na mocy podpisanego aneksu spółki mogą korzystać z Limitu do łącznej kwoty 112 mln PLN do dnia 13 kwietnia 2023 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM