Biznes i finanse

LPP SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody ze sprzedaży 11 313 911,00 5 949 347,00 2 471 527,00 1 323 842,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 761 284,00 218 288,00 384 753,00 48 573,00
Zysk (strata) brutto 1 776 273,00 -88 839,00 388 027,00 -19 768,00
Zysk (strata) netto 1 431 493,00 -153 751,00 312 710,00 -34 213,00
Zysk (strata) na jedną akcję 778,80 -83,65 170,13 -18,61
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 767 797,00 240 729,00 386 176,00 53 567,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -527 281,00 -826 352,00 -115 185,00 -183 879,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 353 083,00 284 630,00 -295 581,00 63 336,00
Przepływy pieniężne netto, razem -112 567,00 -300 993,00 -24 590,00 -66 977,00
Aktywa razem 11 236 699,00 8 325 804,00 2 443 717,00 1 834 484,00
Zobowiązania długoterminowe 1 633 128,00 1 561 418,00 355 167,00 344 038,00
Zobowiązania krótkoterminowe 5 541 702,00 3 323 620,00 1 205 189,00 732 317,00
Kapitał własny 4 061 869,00 3 440 766,00 883 361,00 758 128,00
Kapitał podstawowy 3 705,00 3 705,00 806,00 816,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 838 066,00 1 838 066,00 1 838 066,00 1 838 066,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2 209,86 1 871,95 480,59 412,46
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 450,00 97,86

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM