Polityka i społeczeństwo

MFIPR: Zawiercie będzie się rozwijać szybciej (komunikat)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

– Zawiercie rozpoczyna realizację planu inwestycji tworzących miejsca pracy zwłaszcza dla osób młodych i budowę nowych mieszkań – ogłosił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Podczas uroczystego podpisania umowy o dofinansowanie zaprezentowano szczegóły „Planu Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”.

– Zawiercie będzie przyciągać nowych inwestorów. Powstaną miejsca pracy i tereny przygotowane pod budowę mieszkań – mówił minister Grzegorz Puda. – Mimo konieczności niesienia pomocy potrzebującym w związku z wojną w Ukrainie, musimy dbać o dalszy rozwój Polski i realizację długoterminowych projektów, które wpływają na normalne funkcjonowanie naszego kraju, ale też na poprawę zarówno jakości życia jak i bezpieczeństwa Polski – dodał.

Zawiercie pomoże młodym osobom, wchodzącym na rynek pracy. Inwestycje będą istotnie wspierać młode osoby wchodzące na rynek pracy. Powstaną dwie ważne platformy: Lokalnego Forum Promocji Przedsiębiorczości, Innowacji, Rynku Pracy i Szkolnictwa Zawodowego oraz Lokalnego Centrum Kariery dla Uczniów i Absolwentów.

W ramach wzmacniania instytucjonalnego Urzędu Miasta będą realizowane szkolenia, kursy i studia podyplomowe podnoszące kompetencje pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek gminy.

Przygotowane plany: rozwoju lokalnego i instytucjonalnego przewidują działania uzupełniające, które wykraczają poza ramy czasowe i finansowe projektu norweskiego. Wcześniej udzielone szerokie wsparcie merytoryczne pomoże w przyszłości miastu skutecznie starać się o środki z innych źródeł, unijnych i krajowych.

Umowę podpisał w imieniu miasta Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski. Jak zaznaczył dofinansowanie w kwocie około 15 mln miasto wykorzysta na zrealizowanie „Planu Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”.

Efektem realizacji projektu będzie uaktywnienie do zabudowy przemysłowej w obrębie Strefy Aktywności Gospodarczej powierzchni minimum 60 ha, co pozwoli pozyskać w okresie do 2030 r. minimum 2 nowych inwestorów, którzy utworzą minimum 40 nowych miejsc pracy, wzrost gospodarczy i poprawa konkurencyjności na tle innych miast; ograniczenie zjawiska wyprowadzek za pracą.

Fundusze norweskie i EOG

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Fundusze norweskie) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą ze specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

Polska już po raz trzeci będzie korzystać z tych środków. Do dyspozycji na lata 2014-2021 mamy 809 mln euro. Umowa na realizację Programu „Rozwój lokalny” opiewa na sumę – 117,6 milionów, z czego 15 proc. tej kwoty, czyli 17,6 mln euro to wkład krajowy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

maja/


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM