Biznes i finanse

SERINUS ENERGY PLC (12/2022) Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu SERINUS ENERGY plc

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”, „Serinus”) informuje o przekazaniu akcjonariuszom i złożeniu Zawiadomienia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ang. „Annual General Meeting”, dalej: „Walne Zgromadzenie”) na godz. 10:00 (czasu BST; godz. 11:00 czasu polskiego) w dniu 12 maja 2022 r., które odbędzie się pod adresem: Fairway Trust Limited, 2nd Floor, The Le Gallais Building, 54 Bath Street, St Helier, Jersey, JE1 1FW (Wyspy Normandzkie). Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwo można znaleźć na stronie internetowej Spółki pod adresem https://serinusenergy.com/shareholder-information/

Polscy akcjonariusze, posiadający akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), powinni zwrócić się do uczestnika KDPW prowadzącego ich rachunek (czyli domu maklerskiego lub banku powierniczego), na którym zapisane są ich akcje, o dodatkowe informacje dotyczące procedury wykonywania prawa głosu ze swoich akcji na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie będzie odbywać się jedynie w języku angielskim.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w języku angielskim (ang. „Notice of Meeting”) i jego tłumaczenie na język polski oraz treść stosownego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego i zostają udostępnione na stronie internetowej Spółki: www.serinusenergy.com. W Zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze znajdą List Przewodniczącego Rady Dyrektorów, pełne teksty proponowanych uchwał wraz z objaśnieniami, a także inne informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM