Biznes i finanse

AB SA (12/2022) Informacja o akcjach nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. („Program”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

– w dniu 19 kwietnia 2022 r. – 550 akcji własnych o łącznej wartości 25 505,00 zł, za średnią jednostkową cenę 46,37 zł, stanowiących łącznie 0,0034 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0031 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 20 kwietnia 2022 r. – 450 akcji własnych o łącznej wartości 21 150,00 zł, za średnią jednostkową cenę 47,00 zł, stanowiących łącznie 0,0028 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0026 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 21 kwietnia 2022 r. – 236 akcji własnych o łącznej wartości 11 375,60 zł, za średnią jednostkową cenę 48,20 zł, stanowiących łącznie 0,0015 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0013 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 22 kwietnia 2022 r. – 500 akcji własnych o łącznej wartości 24 187,90 zł, za średnią jednostkową cenę 48,38 zł, stanowiących łącznie 0,0031 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0029 % w ogólnej liczbie głosów,

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 56 012 akcji własnych stanowiących 0,35 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,32 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 19-22.04.2022 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że w okresie 25.04.2022 r. – 24.05.2022 r. skup akcji własnych nie będzie prowadzony przez Emitenta ze względu na okres zamknięty wynikający z zaplanowanej na dzień 24 maja 2022 r. publikacji raportu okresowego.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM