Biznes i finanse

ED INVEST SA (9/2022) uchwała niepodjęta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ED invest SA ( „SPÓŁKA”) przekazuje w załączeniu treść uchwały niepodjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 26 kwietnia 2022 r. w Warszawie. Na końcu zamieszczono wyniki głosowania.

Uchwała podjęta znajduje się w załączniku do RB nr 8/2022 – uchwały podjęte, pod numerem 6.

Podstawa szczegółowa: §19 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM