Biznes i finanse

MCI CAPITAL ASI SA (9/2022) Wartość aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ na dzień 31 marca 2022 r.

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka’) przekazuje otrzymaną w dniu 13 kwietnia 2022 r. od MCI Capital TFI S.A. informację o wartości aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ („Fundusz”) – z wydzielonymi subfunduszami MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. („Subfundusze”) na dzień 31 marca 2022 r.

Wartość aktywów brutto Funduszu na dzień 31 marca 2022 r. wyniosła 2,46 mld zł. Wartość aktywów brutto subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. to odpowiednio 1,83 mld zł i 0,63 mld zł.

Jako aktywa brutto rozumiane są aktywa Funduszu/Subfunduszy powiększone o dostępne na żądanie linie kredytowe, które Fundusz może uruchomić w każdej chwili.

Spółka posiada:

? w MCI.EuroVentures 1.0. bezpośrednio 99,47% certyfikatów inwestycyjnych,

? w MCI.TechVentures 1.0. bezpośrednio i pośrednio 48,67% certyfikatów inwestycyjnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM