Biznes i finanse

PGNIG SA (26/2022) Odmowa wykonywania przez PGNiG zobowiązań rozliczeniowych za gaz ziemny dostarczany przez Gazprom w ramach Kontraktu Jamalskiego zgodnie z Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. podjął decyzję o kontynuowaniu rozliczania zobowiązań PGNiG za gaz dostarczony przez PAO Gazprom oraz OOO Gazprom eksport („Gazprom”) w ramach kontraktu 2102-14/RZ-1/25/96 kupna sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1996 r. („Kontrakt Jamalski”), zgodnie z jego aktualnymi warunkami oraz o niewyrażeniu zgody na wykonywanie przez PGNiG zobowiązań rozliczeniowych za gaz ziemny dostarczany przez Gazprom w ramach Kontraktu Jamalskiego zgodnie z Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 172 z dnia 31 marca 2022 r. „o specjalnej procedurze wykonania zobowiązań zagranicznych nabywców wobec rosyjskich dostawców gazu ziemnego” („Dekret”). Powyższe oznacza, że Spółka odrzuciła możliwość dokonywania ostatecznej płatności w rublach rosyjskich z rachunków bankowych PGNiG, które miałyby zostać założone w banku AO Gazprombank.

Dekret wprowadza zakaz realizacji dostaw gazu ziemnego do zagranicznych nabywców z krajów „nieprzyjaznych Federacji Rosyjskiej” (w tym z Polski), jeżeli płatności za gaz ziemny dostarczany do takich krajów począwszy od dnia 1 kwietnia 2022 r., będą dokonywane niezgodnie z warunkami Dekretu.

Jednocześnie Zarząd Spółki podkreśla, że Dekret nie jest wiążący dla PGNiG. Ponadto, nie ma żadnych kontraktowych podstaw do wstrzymania dostaw gazu w ramach Kontraktu Jamalskiego, ponieważ PGNiG nie posiada żadnych wymagalnych zaległości wobec Gazpromu oraz terminowo wywiązuje się ze wszelkich zobowiązań płatniczych wobec Gazpromu, z uwzględnieniem wiążących zapisów Kontraktu Jamalskiego.

Publikacja informacji dot. podjęcia decyzji przez Zarząd o odmowie wykonywania przez PGNiG zobowiązań rozliczeniowych za gaz ziemny dostarczany przez Gazprom w ramach Kontraktu Jamalskiego zgodnie z Dekretem została opóźniona w dniu 12 kwietnia 2022 roku do dzisiaj zgodnie z Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM