Biznes i finanse

DĘBICA SA (5/2022) Korekta raportu rocznego za rok 2021

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) informuje o przedmiocie i charakterze korekty raportu rocznego za 2021 rok, przekazanego do publicznej wiadomości 27 kwietnia 2022 r.

Korekta dotyczy niezałączenia dwóch oświadczeń Rady Nadzorczej Spółki, tj.: „Oświadczenia Rady Nadzorczej odnośnie Komitetu Audytu i wyboru firmy audytorskiej” oraz „Oceny Sprawozdania z działalności i Sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą” w wyniku omyłki technicznej. Korekta nie ma charakteru zmiany treści raportu rocznego, w tym zawartości Sprawozdania finansowego.

Spółka niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości skorygowany raport roczny, tj. raport uzupełniony o powyższe dwa oświadczenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM