Biznes i finanse

Dr Mosiejko o działaniach NBP związanych z kryzysem wywołanym pandemią Covid-19

„Kryzys gospodarczy spowodowany epidemią koronawirusa w postaci szoku zewnętrznego spowodował załamanie płynności po stronie podażowej i popytowej w wyniku administracyjnego ograniczenia aktywności gospodarczej” – przypomniał dr Leszek Mosiejko z SGH.

Wykładowca IV edycji Prasowej Akademii Pieniądza zwrócił uwagę, że kryzys gospodarczy wywołany pandemią wpłynął na ograniczenie podaży pracy, pogorszenie nastrojów gospodarczych skutkujących obniżeniem poziomu zakupów towarów nieżywnościowych i usług, jak również zakłócenia globalnych sieci, podaży oraz inwestycji.

„Oznacza to, że istotą tego kryzysu było załamanie płynności w sferze realnej obejmującej sektor przedsiębiorstw oraz sektor gospodarstw domowych. W takich uwarunkowaniach rolą Narodowego Banku Polskiego było podjęcie działań antykryzysowych mających na celu złagodzenie negatywnych skutków niedoboru płynności finansowej w gospodarce, do których zalicza się: stabilizację funkcjonowania systemu płatniczego, zapewnienie odpowiedniego wolumenu płynności (gotówki) w obrocie gospodarczym oraz modyfikację polityki pieniężnej w kierunku tzw. luzowania ilościowego” – wyjaśnił dr Mosiejko.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM