Biznes i finanse

ATM GRUPA SA (16/2022) Uchwała Rady Nadzorczej w zakresie rekomendacji wysokości dywidendy

Zarząd ATM Grupa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pozytywnej oceny wniosku Zarządu ATM Grupa S.A. z dnia 20 kwietnia 2022 r. dotyczącego podziału zysku osiągniętego w 2021 roku i wypłaty dywidendy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM