Biznes i finanse

DĘBICA SA (7/2022) Powołanie Członka Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) informuje, że 29 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Marko Nahtigala na Członka Zarządu Spółki.

Uchwała weszła w życie w dniu podjęcia. Wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Marko Nahtigala:

Marko Nahtigal, ur. w Kranj, Słowenia. Rocznik 1970, z wykształcenia technik mechanik. Karierę rozpoczął w 1990 r. w fabryce Goodyear w Kranj w Słowenii jako operator w Wydziale Cięcia Kordu. W 2007 r. objął stanowisko specjalisty w obszarze Ciągłego Doskonalenia, odpowiadając za wdrożenie systemu kanban. W 2010 r. został kierownikiem Wydziału Kontroli Końcowej, a w 2011 r. kierował pracami Zespołu Biznesowego. Od 2014 r. nadzorował wdrażanie Optymalizacji Produkcji. W roku 2016 r. został szefem produkcji w fabryce Goodyear w Kranj, a w latach 2017 – 2019 pełnił tę rolę w fabryce Goodyear w Fuldzie w Niemczech. W roku 2019 r. powrócił do fabryki w Goodyear w Słowenii jako Dyrektor ds. Produkcji. Od czerwca 2022 r. obejmie stanowisko Dyrektora ds. Produkcji w fabryce w Dębicy.

Pan Marko Nahtigal złożył oświadczenie, że:

– nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.,

– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

– nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM