Biznes i finanse

SERINUS ENERGY PLC (14/2022) Przyznanie akcji w ramach Długoterminowego Programu Motywacyjnego

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej […], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”, „Serinus”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, iż w dniu 29 kwietnia 2022 r. Komitet ds. Wynagrodzeń przyznał Osobom Pełniącym Obowiązki Zarządcze (dalej: „OPOZ”) – w ramach funkcjonującego w Spółce Długoterminowego Programu Motywacyjnego (ang. Long-term Incentive Plan, dalej „LTIP”) – nagrody w postaci obejmowanych nieodpłatnie akcji zwykłych Spółki o wartości 0,0169 GBP każda (dalej „Akcje”) w liczbie wskazanej poniżej. Liczba akcji przyznanych w ramach nagrody została ustalona proporcjonalnie do wynagrodzenia, przy czym ich wartość określono na podstawie średniej ważonej (wolumenem obrotu) ceny akcji Serinus na rynku AIM Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie w okresie pięciu dni sesyjnych do dnia 31 marca 2022 r. Przyznanie akcji następuje bez konieczności spełnienia jakichkolwiek warunków. Liczbę akcji przyznanych poszczególnym osobom przedstawiono poniżej:

OPOZ: Jeffrey Auld

Stanowisko: Dyrektor Generalny (CEO)

Liczba akcji przyznanych w ramach LTIP: 3 563 548

OPOZ: Andrew Fairclough

Stanowisko: Dyrektor Finansowy (CFO)

Liczba akcji przyznanych w ramach LTIP: 2 036 313

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM