Biznes i finanse

MOSTOSTAL WARSZAWA SA (8/2022) Szacunkowe wyniki za I kwartał 2022 roku

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. („Spółka”) przekazuje szacunkowe wyniki za I kwartał 2022 r.:

Skonsolidowane dane finansowe (dane narastająco za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.):

przychody ze sprzedaży: 301 mln PLN,

– zysk brutto ze sprzedaży: 22 mln PLN,

zysk netto: 1,6 mln PLN (w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej: 0,7 mln PLN oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym: 0,9 mln PLN).

Jednostkowe dane finansowe (dane narastająco za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.):

– przychody ze sprzedaży: 188 mln PLN,

– zysk brutto ze sprzedaży: 15 mln PLN,

– zysk netto: 0,15 mln PLN.

Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane dane finansowe mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w skonsolidowanym oraz jednostkowym raporcie za I kwartał 2022 r. Prezentowane dane nie podlegają przeglądowi i badaniu przez biegłego rewidenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM