Biznes i finanse

RAFAMET SA (19/2022) Zawarcie umów z firmą Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. z Katowic.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem (Sprzedający) a firmą Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. (Kupujący) (40-955 Katowice, ul. Lompy 14/205) zostały zawarte dwie umowy na sprzedaż sterowanej tokarki kołowej do obróbki zestawów kołowych UBF 112N oraz sprzedaż sterowanej numerycznie tokarki kłowo – uchwytowej do obróbki zestawów kołowych TCG 135N. Łączna wartość umów to 7.090.500,00 zł (cena zakupu pierwszej maszyny to 3.590.500,00 zł, natomiast drugiej 3.500.000,00 zł).

Sprzedający zobowiązuje się do wykonania dostawy, montażu, uruchomienia i szkolenia obsługi tokarki UBF 112N w terminie do dnia 07.12.2022 r., natomiast tokarki TCG 135N w terminie do dnia 13.10.2023 r.

Pozostałe warunki, w tym wysokość kar umownych, nie odbiegają od ogólnie przyjętych zasad w tego rodzaju transakcjach handlowych.

Łączna wartość powyższych umów przekracza próg istotności przyjęty przez Emitenta dla tego typu zdarzeń, określony na poziomie 7,5% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta wykazanych w ostatnio opublikowanym raporcie rocznym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM